Pilotní studie - nábor ukončen

leták k pilotní studii

Na základě více než 4 let výzkumných studií včetně studie AKTIBIPO se nám podařilo vyvinout nový systém pro zvládání bipolární afektivní poruchy. Mindpax systém je nyní notifikovaný zdravotnický prostředek, který je v současné době uváděný na trh.

Cílem této pilotní studie je oveření fungování systému v plné klinické praxi. Chceme oslovit co nejvíce zájemců a podpořit pomocí našeho systému spolupráci pacientů i jejich lékařů na cestě k efektivní lečbě bipolární afektivní poruchy.


Pokud chcete být informováni o možnostech zapojení do dalších studií a klinických programů, kontaktujte spol. Mindpax:


Zjistit víceKlinická studie AKTIBIPO400

Dobíhající výzkumná studie AKTIBIPO400, má za cíl nalézt faktory spolehlivě ohlašující opětovné vzplanutí (relaps) deprese či mánie v rámci bipolární afektivní poruchy (BAP).

Naší hlavní motivací je aplikací poznatků, v rámci studie získaných, výrazně snížit a nejlépe eliminovat riziko opětovného návratu do psychiatrického lůžkového zařízení.

Studie je organizována společností MINDPAX ve spolupráci s Národním ústavem duševního zdraví

Nábor do studie AKTIBIPO400 je již ukončen.

Kontaktní čísla pro stávající účastníky: 733 785 476, 733 785 488, 733 785 484.AKTIBIPO400 study info in English

Děkujeme všem účastníkům studie za jejich ochotu pomoci s výzkumem bipolární afektivní poruchy.