Klinická studie AKTIBIPO400, informace pro účastníky

Zveme Vás k účasti na výzkumné studii AKTIBIPO400, která má za cíl nalézt faktory spolehlivě ohlašující opětovné vzplanutí (relaps) deprese či mánie v rámci bipolární afektivní poruchy (BAP).

Naší hlavní motivací je výrazně snížit a nejlépe eliminovat riziko opětovného návratu do psychiatrického lůžkového zařízení.

Studie je organizována společností MINDPAX ve spolupráci s Národním ústavem duševního zdraví. Svojí účastí pomůžete vyvinout inovativní telemedicínský systém, určený pro účinnou kontrolu BAP.

Co Vás čeká, pokud se zúčastníte?

Vyplnění on-line dotazníku a vstupní pohovor s koordinátorem z Národního ústavu duševního zdraví v Klecanech u Prahy. V průběhu studie budete nosit malý fitness náramek na zápěstí. Náramek je určen k detekci změn spánku, které typicky předcházejí relapsu. Data jsou přenášena bezdrátově do naší centrální databáze, kde jsou vyhodnocena. Jednou za čas Vás poprosíme o vyplnění velmi jednoduchého dotazníku ve Vašem mobilním telefonu (cca 2 minuty Vašeho času). Jednou měsíčně pak s některými z Vás telefonicky vyplníme dotazník pro kontrolu Vašeho aktuálního stavu. Celková délka studie je 18 měsíců.

Jaké jsou benefity Vaší účasti?

Po dobu studie budeme sbírat a analyzovat údaje o změnách spánku a následných změnách nálady. Budeme se snažit porozumět obecným vztahům mezi těmito proměnnými u těch, kteří se léčí s bipolární afektivní poruchou. Zároveň ale, jak doufáme, budeme moci zjistit specifické charakteristiky, které mohou výrazně zlepšit predikci relapsu na individuální úrovni. Jinými slovy, pokusíme se na základě dat ze studie naučit program rozpoznávat Vaše osobní prediktory opětovného vzplanutí.

Fitness náramek, který obdržíte zdarma, bude pro Vás i po uzavření studie sloužit jako strážce před relapsy. Už během studie budete mít ale možnost sledovat v mobilní aplikaci základní údaje o své pohybové aktivitě a kvalitě spánku.

Jaké jsou podmínky pro zařazení do studie?

Těšíme se na spolupráci s Vámi!Přihlásit se do studieMUDr. Filip Španiel Ph.D.

Národní ústav duševního zdraví

Garant studie

MUDr. Jana Čapková

Národní ústav duševního zdraví

Ošetřující lékař

MUDr. Marián Kolenič

Národní ústav duševního zdraví

Ošetřující lékař